Reeglid

I FIFA reeglid

 • Rahvusvaheline noorte jalgpalliturniir Saku Spring 2020 järgib rahvusvahelisi FIFA mängureegleid.
  NB! Kui FIFA reeglid ja Saku Spring 2020 turniiri reglemendis leidub vastukäivaid väited, kehtib turniiri juhendis öeldu.

II Võistkonna suurus ja mänguajad

Vanuseklass
Mängijate arv
Mänguaeg
Pall
Suluseis
Staadion
Turniiri kuupäevad
Poisid 2004/2005
11v11
2×25
5
+
Saku kunstmuru
01.–02.08.2020
Poisid 2006/2007
11v11
2×25
5
+
Saku kunst-ja muruväljak
01.–02.08.2020
Poisid 2008
9v9
2×18
4
+
Saku kunstmuru
25.–26.07.2020
Poisid 2009
9v9
2×18
4
+
Saku kunstmuru
25.–26.07.2020
Poisid 2010 A-tase
7v7
2×18
4
Saku kunstmuru
18.–19.07.2020
Poisid 2010 B-tase
7v7
2×18
4
Saku Kunstmuru
18.–19.07.2020
Poisid 2011 A-tase
7v7
2×12
4
Saku muruväljak
18.07.2020
Poisid 2011 B-tase
7v7
2×12
4
Saku muruväljak
18.07.2020
Poisid 2012 A-tase
5v5
2×12
3
Saku muruväljak
19.07.2020
Poisid 2012 B-tase
5v5
2×12
3
Saku muruväljak
19.07.2020

III Vanemate mängijate kasutamine turniiril

2004/2005 ja 2006/2007 vanuseklassis võib osaleda ühes võistkonnas maksimaalselt kuni 3 vanemat mängijat, kes on sündinud hiljem kui eelneva aasta 1. augustil.

2008,2009,2010 ja 2011 vanuseklassides võib osaleda ühes võistkonnas maksimaalselt kuni 2 vanemat mängijat, kes on sündinud hiljem kui eelneva aasta 1. augustil.

Näiteks: 2004/2005. aasta sündinud poiste vanuseklassis võib kaasa teha ühe võistkonna eest kolm mängijat, kes on sündinud hiljem kui 1.08.2003.

IV Mängijate osalemine mitmes võistkonnas

Saku Spring 2020 noorte jalgpalliturniiril pole mängijatel lubatud turniiri ühel nädalavahetusel mängida rohkem kui ühes vanuseklassis. Juhul kui eiratakse reeglit, diskvalifitseeritakse mängija turniirilt ning reeglit rikkunud võistkonna mäng tühistatakse. Turniiri tabelisse märgitakse tulemus -/+ võistkonna kahjuks.

V Staadion

Saku Spring 2020 mängud toimuvad Saku ja kunst-ja murustaadionitel.

NB! Turniiri korraldajatel on õigus teha turniiri ajal muudatusi ajakavades!

VI Turniiri süsteem

Saku Spring 2020 on jagatud alagrupiturniiriks ja play-offiks.
Alagrupiturniiril jagatakse võistkonnad 4- kuni 6-liikmelistesse alagruppidesse, kus kõik võistkonnad mängivad omavahel ühe korra läbi. Alagrupis peetav mäng annab võidu puhul tabelisse 3 punkti, viigi korral 1 punkti ning kaotuse korral 0 punkti.

Alagrupis võrdsete punktide korral määrab lõpliku paremuse:

 1. omavaheline mäng
 2. üldine väravatevahe
 3. löödud väravate arv
 4. distsiplinaarkaristused:
  1. mängudest loobumine, tulemuse tühistamine
  2. punased kaardid
  3. kollased kaardid
 5. loos

Play-off süsteemis mängitakse Saku Spring 2020 turniiril välja kõik kohad. Iga vanuseklassi kohamängude süsteem tehakse korraldajate poolt teatavaks 1 nädal enne turniiri algust.

Ühepäevastel turniiridel kohti välja ei mängita ning kõik osalenud mängijad saavad autasustatud

VII Penaltid

Play-off’is (kohamängudes) ja finaalis viiki jäänud mängudele järgnevad mänguaja lõppedes kohe penaltid. Lisaaega turniiri mängudes ei rakendata.

Vanuseklassides löödavate penaltite arv:

 • Poisid 2008, 2009,2010 – 3 penalti
 • Poisid 2004/2005, 2006/2007 – 3 penaltit

VIII Protest

Protest on suunatud mängutulemuse kehtivuse vastu. Protest põhineb mõne mängija osalemise õigustatusel, reeglite olulisel rikkumisel kohtuniku poolt või mõnel muul vahejuhtumil, mis mängutulemust mõjutas.

Protesti peab esitama kirjalikult meeskonna esindaja (isik, kes on määratud registreerimislehel võistkonna juhiks) poolt, mitte hiljem, kui 30 minutit peale protestitava mängu lõppu.
Üldine protest kogu vastasmeeskonna vastu ei ole aktsepteeritud.
Protesti esitamine kollase või punase kaardi näitamise vastu või pärast kahe kaardi näitamist mänguväljakult eemaldamise vastu on lubatud ainult juhul, kui kohtunik eksis vastava mängija isiku suhtes.
Protesti menetlemise tasu on 75 EUR. Summa tagastatakse täies ulatuses, kui protest rahuldatakse.

IX Žürii

Võimalikud erimeelsused ja protestid lahendab 3-liikmeline žürii. Žürii koosneb turniiri peakohtunikust ja kahest turniiri peakorraldajast.
NB! Žürii lõplik otsus edasikaebamisele ei kuulu!

X Kohtunikud

Kõik kohtunikud on tunnustatud Eesti Jalgpalli Liidu poolt või turniiri peakohtuniku poolt.

XI Loobumiskaotused

Kui väljakul ei ole vähemalt 7 mängijat (vanusegrupid 2004/2005, 2006/2007),5 mängijat (vanusegrupid 2008, 2009,2010,2011) ja 3 mängijat (vanusegrupp 2012) 5 minutit peale ametliku mänguaja algust, kantakse turniiri tabelisse +/- kaotus.

XII Auhinnad

2004/2005, 2006/2007, 2008, 2009 ja 2010 vanusegruppides autasustatakse I, II ja III koha saavutanud võistkondi karikate ja medalitega.

Vanuseklassides 2011 ja 2012 autasustatakse kõik osalejaid medaliga.

XIII Meditsiin/arstiabi

Jalgpalliturniiri Saku Spring 2020 korraldajad ei võta vastutust jalgpalliturniiri ajal tekkivate vigastuste eest. Võistkondadel on kohustus ise tagada tekkivate mängutraumade olukordade lahendamine.
Võimalusel abistavad jalgpalliturniiri korraldajad meditsiiniliste oskustega.

XIV Hoiatused ja eemaldamised

Mänguväljakult eemaldatud mängija on diskvalifitseeritud üheks järgmiseks antud turniiril Saku Spring 2020 peetavaks mänguks!
NB! Mängu teenindaval kohtunikul on õigus nõuda diskvalifitseeritud mängijale karmimat karistust. Kohtunik peab esitama vastava kirjaliku avalduse turniiri peakohtunikule, kes teeb lõpliku otsuse. Turniiri peakohtuniku langetatud otsus on lõplik ja ei kuulu edasikaebamisele.
Otsusest antakse teada võistkonna esindajale, kes on märgitud registreerimislehel antud lahtrisse.

XV Ausa mängu tunnustamine

Ausa mängu tunnustamiseks soovitatakse mängijatel ülerivistuse järel, enne mängu algust ning pärast mängu lõpuvilet tänada vastasmängijaid ja kohtuniku.

XVI Garantii

Jalgpalliturniiril Saku Spring 2020 osalemine kinnitab, et võistkond on teadlik kõikidest turniiri poolt kehtestatud reeglitest.

XVII Mängupallid

Saku Spring 2020 kannavad kõik turniirimängudes kasutatavad pallid märget “FIFA APPROVED” või “FIFA INSPECTED”.

XVIII Turniiril võistkonna registreerimine

Turniirile saabudes on kohustatud kõik võistkonnad esitama enne oma esimest võistlusmängu täidetud registreerimislehe turniiri korraldajatele. Võimalusel saab esitada allkirjastatud registreerimislehte e-posti teel aadressile info@sakucup.eu

Turniiril ei tohi osaleda mängijaid, keda pole registreerimislehel üles antud. Võistkondadel ei ole lubatud turniiri käigus lisada registreerimislehele mängijaid juurde.

XIX Mängu alustamine ja sellega kaasnevad reeglid

Võistkond on kohustatud olema 5 minutit ennem väljakul, kus nende mäng aset leiab.
Ühevärviliste võistlusvormide puhul vahetab särgid teisena märgitud võistkond või kasutab veste.
Vestid tagatakse turniiri korraldaja poolt.
Võistkonna maksimaalne suurus poiste vanuseklassides 2004/2005 ja 2006/2007 on 20 mängijat
Võistkonna maksimaalne suurus poiste vanuseklassides 2008, 2009, 2010 ja 2011 on 16 mängijat.
Võistkonna maksimaalne suurus vanuseklassis 2012 on 12 mängijat

 

XX Eriolukord, turniiri korraldus

Turniiri žüriil on õigus teha mängukohtades ja –aegades muudatusi, kui seda peetakse vajalikuks ning kui vältimatu sündmus seda nõuab!

NB! Turniiri korraldajad ei vastuta turniiril toimuvate varguste eest!

Erki Kade
Saku Cup
Korraldaja

Kui sul on küsimusi, helista või kirjuta siit!