Reeglid

I FIFA reeglid

 • Rahvusvaheline noorte jalgpalliturniir Saku Spring 2022 järgib rahvusvahelisi FIFA mängureegleid.
  NB! Kui FIFA reeglid ja Saku Spring 2022 turniiri reglemendis leidub vastukäivaid väited, kehtib turniiri juhendis öeldu.

II Võistkonna suurus ja mänguajad

Vanuseklass
Mängijate arv
Mänguaeg
Pall
Suluseis
Staadion
Turniiri kuupäevad
Poisid 2007 (B-tase)
11v11
2×20
5
+
Saku kunstmuru
19-20.03.2022
Poisid 2008 (B-tase)
11v11
2×20
5
+
Saku kunstmuru
26-27.03.2022
Poisid 2009 (B-tase)
11v11
2×20
4
+
Aruküla kunstmuru
26-27.03.2022
Poisid 2010 (B-tase)
9v9
2×18
4
+
Saku kunstmuru
02-03.04.2022
Poisid 2011 (B-tase)
9v9
2×18
4
+
Saku Kunstmuru
02-03.04.2022
Poisid 2012 (B-tase)
7v7
2×18
4
Saku Kunstmuru
09-10.04.2022
Poisid 2013 (B-tase)
7v7
2×18
3
Saku Kunstmuru
09-10.04.2022
Poisid 2009 (B-tase)
8v8
2×18
4
+
Sõle staadion
09-10.04.2022
Tüdrukud 2008/2009
9v9
2×18
4
+
Sõle staadion
09-10.04.2022
Poisid 2014 (B- & C-tase)
5v5
1×25
3
Saku kunstmuru
16.04.2022
Poisid 2015
5v5
1×25
3
Saku kunstmuru
17.04.2022
Poisid 2016
5v5
1×25
3
Saku Kunstmuru
17.04.2022

III Vanemate mängijate kasutamine turniiril

11v11 (poisid 2007, 2008 ja 2009) vanuseklassides  võib  ühes võistkonnas osaleda maksimaalselt kuni 3 vanemat mängijat, kes on sündinud hiljem kui eelneva aasta 1. augustil.

9v9 (poisid 2010 ja 2011, tüdrukud 2008/2009), 8v8 (poisid 2009) ja 7v7 (poisid 2012 ja 2013) vanuseklassides  võib  ühes võistkonnas osaleda maksimaalselt kuni 2 vanemat mängijat, kes on sündinud hiljem kui eelneva aasta 1. augustil.

5v5 vanuseklassides (poisid 2014, 2015 ja 2016) võib osaleda ühes võistkonnas maksimaalselt 1 mängija, kes on sündinud hiljem kui eelneva aasta 1. augustil.

Näiteks: 2007. aasta sündinud poiste vanuseklassis võib kaasa teha ühe võistkonna eest kolm mängijat, kes on sündinud hiljem kui 1.08.2006.

IV Mängijate osalemine mitmes võistkonnas

Saku Spring 2022 noorte jalgpalliturniiril pole mängijatel lubatud turniiri ühel nädalavahetusel mängida rohkem kui ühes vanuseklassis. Juhul kui eiratakse reeglit, diskvalifitseeritakse mängija turniirilt ning reeglit rikkunud võistkonna mäng tühistatakse. Turniiri tabelisse märgitakse tulemus -/+ võistkonna kahjuks.

V Staadion

Saku Spring 2022 mängud toimuvad Saku kunstmurustaadionil (Tallinna mnt. 10), Aruküla kunstmurustaadionil (Sügise 4A) ja Sõle kunstmurustaadionil (Sõle 40A).

NB! Turniiri korraldajatel on õigus teha turniiri ajal muudatusi ajakavades!

VI Turniiri süsteem

Vanuseklassides 2007-2013 0n Saku Spring 2022 on jagatud alagrupiturniiriks ja sõelmängudeks.
Alagrupiturniiril jagatakse võistkonnad 4- kuni 6-liikmelistesse alagruppidesse, kus kõik võistkonnad mängivad omavahel ühe korra läbi. Alagrupis peetav mäng annab võidu puhul tabelisse 3 punkti, viigi korral 1 punkti ning kaotuse korral 0 punkti.

Vanuseklassides  2014, 2015 ja 2016 on Saku Spring 2022 võistkonnad jagatud alagruppidesse ning sõelmängude faas turniiril puudub. Turniiridel ei mängita välja kohti ning kõik mängijad saavad austasustatud.

Alagrupis võrdsete punktide korral määrab lõpliku paremuse:

 1. omavaheline mäng
 2. omavaheliste mängude väravatevahe
 3. üldine väravatevahe
 4. löödud väravate arv
 5. distsiplinaarkaristused:
  1. mängudest loobumine, tulemuse tühistamine
  2. punased kaardid
  3. kollased kaardid
 6. loos

Sõelmängude süsteemis mängitakse Saku Spring 2022 turniiril välja kõik kohad. Iga vanuseklassi kohamängude süsteem tehakse korraldajate poolt teatavaks 1 nädal enne turniiri algust.

Ühepäevastel turniiridel kohti välja ei mängita ning kõik osalenud mängijad saavad autasustatud

VII Penaltid

Sõelmängudes (kohamängudes) ja finaalis viiki jäänud mängudele järgnevad mänguaja lõppedes kohe penaltid. Lisaaega turniiri mängudes ei rakendata.

Vanuseklassides löödavate penaltite arv:

 • Poisid  2007-2013 – 3 penaltit
 • Tüdrukud 2008/2009 – 3 penaltit
 • Poisid 2013 ja 2014 – Penalteid ei lööda

VIII Protest

Protest on suunatud mängutulemuse kehtivuse vastu. Protest põhineb mõne mängija osalemise õigustatusel, reeglite olulisel rikkumisel kohtuniku poolt või mõnel muul vahejuhtumil, mis mängutulemust mõjutas.

Protesti peab esitama kirjalikult meeskonna esindaja (isik, kes on määratud registreerimislehel võistkonna juhiks) poolt, mitte hiljem, kui 30 minutit peale protestitava mängu lõppu.
Üldine protest kogu vastasmeeskonna vastu ei ole aktsepteeritud.
Protesti esitamine kollase või punase kaardi näitamise vastu või pärast kahe kaardi näitamist mänguväljakult eemaldamise vastu on lubatud ainult juhul, kui kohtunik eksis vastava mängija isiku suhtes.
Protesti menetlemise tasu on 75 EUR. Summa tagastatakse täies ulatuses, kui protest rahuldatakse.

IX Žürii

Võimalikud erimeelsused ja protestid lahendab 3-liikmeline žürii. Žürii koosneb turniiri peakohtunikust ja kahest turniiri peakorraldajast.
NB! Žürii lõplik otsus edasikaebamisele ei kuulu!

X Kohtunikud

Kõik kohtunikud on tunnustatud Eesti Jalgpalli Liidu poolt või turniiri peakohtuniku poolt.

XI Loobumiskaotused

Kui väljakul ei ole vähemalt  7 mängijat (11v11 vanuseklass), 5 mängijat (9v9 ja 8v8 vanuseklass), 4 mängijat (7v7 vanuseklass) ja  3 mängijat (5v5 vanuseklass) 5 minutit peale ametliku mänguaja algust, kantakse turniiri tabelisse +/- kaotus.

XII Auhinnad

Vanuseklassides  2007-2013 (poisid) ja 2008/2009 (tüdrukud) autasustatakse  I, II ja III koha saavutanud võistkondi karikate ja medalitega.

Vanuseklassis 2014, 2015 ja 2016 autasustatakse kõik osalejaid medaliga ning võistkondade paremusjärjestust välja ei selgitata.

XIII Meditsiin/arstiabi

Jalgpalliturniiri Saku Spring 2022 korraldajad ei võta vastutust jalgpalliturniiri ajal tekkivate vigastuste eest. Võistkondadel on kohustus ise tagada tekkivate mängutraumade olukordade lahendamine.
Võimalusel abistavad jalgpalliturniiri korraldajad meditsiiniliste oskustega.

XIV Hoiatused ja eemaldamised

Mänguväljakult eemaldatud mängija on diskvalifitseeritud järgmiseks  Saku Spring 2022 peetavaks mänguks, juhul, kui turniiri peakohtunik hindab punase kaardi toonud olukorda selle vääriliseks (vägivaldne ja lugupidamatu käitumine).
NB! Mängu teenindaval kohtunikul on õigus nõuda diskvalifitseeritud mängijale karmimat karistust (nt. eemaldamine turniir lõpuni). Kohtunik peab esitama vastava kirjaliku avalduse turniiri peakohtunikule, kes teeb lõpliku otsuse. Turniiri peakohtuniku langetatud otsus on lõplik ja ei kuulu edasikaebamisele.
Otsusest antakse teada võistkonna esindajale, kes on märgitud registreerimislehel antud lahtrisse.

XV Ausa mängu tunnustamine

Ausa mängu tunnustamiseks soovitatakse mängijatel ülesrivistuse järel, enne mängu algust ning pärast mängu lõpuvilet tänada vastasmängijaid ja kohtuniku.

XVI Garantii

Jalgpalliturniiril Saku Spring 2022 osalemine kinnitab, et võistkond on teadlik kõikidest turniiri poolt kehtestatud reeglitest.

XVII Mängupallid

Saku Spring 2022 kannavad kõik turniirimängudes kasutatavad pallid märget “FIFA APPROVED” või “FIFA INSPECTED”.

XVIII Turniiril võistkonna registreerimine

Turniirile saabudes on kohustatud kõik võistkonnad esitama enne oma esimest võistlusmängu täidetud registreerimislehe turniiri korraldajatele. Võimalusel saab esitada allkirjastatud registreerimislehte e-posti teel aadressile erki@revalsporttours.eu

Turniiril ei tohi osaleda mängijaid, keda pole registreerimislehel üles antud. Võistkondadel ei ole lubatud turniiri käigus lisada registreerimislehele mängijaid juurde.

XIX Mängu alustamine ja sellega kaasnevad reeglid

Võistkond on kohustatud olema 5 minutit ennem väljakul, kus nende mäng aset leiab.
Ühevärviliste võistlusvormide puhul vahetab särgid teisena märgitud võistkond või kasutab veste.
Vestid tagatakse turniiri korraldaja poolt.
Võistkonna maksimaalne suurus vanuseklassides:

11v11 – 24 mängijat
– 9v9&8v8- 20 mängijat
– 7v7 – 16 mängijat
– 5v5 – 14 mängijat

XX Eriolukord, turniiri korraldus

Turniiri žüriil on õigus teha mängukohtades ja –aegades muudatusi, kui seda peetakse vajalikuks ning kui vältimatu sündmus seda nõuab!

NB! Turniiri korraldajad ei vastuta turniiril toimuvate varguste eest!

Erki Kade
Saku Spring
Korraldaja

  Kui sul on küsimusi, helista või kirjuta siit!