Reeglid

I FIFA reeglid

Rahvusvaheline noorte jalgpalliturniir Saku Spring 2020 järgib rahvusvahelisi FIFA mängureegleid.
NB! Kui FIFA reeglid ja Saku Spring 2020 turniiri reglemendis  leidub vastukäivaid väited, kehtib turniiri juhendis öeldu.

II Võistkonna suurus ja mänguajad

Vanuseklass Mängijate arv Mänguaeg Pall Suluseis Staadion Turniiri kuupäevad
Poisid 2005 11v11 2×20 5 + Saku kunstmuru 27.–29.03.2020
Poisid 2006 11v11 2×20 5 + Saku kunstmuru 03.–05.04.2020
Poisid 2007 8v8 2×20 4 + Saku kunstmuru 10.–12.04.2020
Poisid 2008 8v8 2×20 4 + Saku Kunstmuru 10.–12.04.2020
Tüdrukud 2004/2005 11v11 2×20 4 + Sõle kunstmuru 11.–12.04.2020
Poisid 2009 8v8 2×20 4 + Saku kunstmuru 17.–19.04.2020
Poisid 2010 7v7 2×20 4 Saku kunstmuru 17.–19.04.2020
Tüdrukud 2006/2007 8v8 2×20 4 + Sõle kunstmuru 18.–19.04.2020
Tüdrukud 2008/2009 7v7 2×20 4 Sõle kunstmuru 18.-19.04.2020
Poisid 2011 7v7 2×12 3 Saku kunstmuru 25.04.2020
Poisid 2012 5v5 2×12 3 Saku kunstmuru 26.04.2020
Poisid 2013 5v5 2×12 3 Saku kunstmuru 26.04.2020

III Vanemate mängijate kasutamine turniiril

2004, 2005 ja 2006 vanuseklassis võib osaleda ühes võistkonnas maksimaalselt kuni 3 vanemat mängijat, kes on sündinud hiljem kui eelneva aasta 1. augustil.

2007, 2008, 2009 ja 2010 vanuseklassides võib osaleda ühes võistkonnas maksimaalselt kuni 2 vanemat mängijat, kes on sündinud hiljem kui eelneva aasta 1. augustil.

2011, 2012 ja 2013 vanuseklassides võib osaleda ühes võistkonnas maksimaalselt kuni 1 vanem mängija, kes on sündinud hiljem kui eelneva aasta 1. augustil.

Näiteks: 2005. aasta sündinud poiste vanuseklassis võib kaasa teha ühe võistkonna eest kolm mängijat, kes on sündinud hiljem kui 1.08.2004.

IV Mängijate osalemine mitmes võistkonnas

Saku Spring 2020 noorte jalgpalliturniiril pole mängijatel lubatud turniiri ühel nädalavahetusel mängida rohkem kui ühes vanuseklassis. Juhul kui eiratakse reeglit, diskvalifitseeritakse mängija turniirilt ning reeglit rikkunud võistkonna mäng tühistatakse. Turniiri tabelisse märgitakse tulemus -/+ võistkonna kahjuks.

V Staadion

Saku Spring 2020 mängud toimuvad  Saku ja Sõle kunstmurustaadionitel.

NB! Turniiri korraldajatel on õigus teha turniiri ajal muudatusi ajakavades!

VI Turniiri süsteem

Saku Spring 2020 on jagatud alagrupiturniiriks ja play-offiks.
Alagrupiturniiril jagatakse võistkonnad 4- kuni 6-liikmelistesse alagruppidesse, kus kõik võistkonnad mängivad omavahel ühe korra läbi. Alagrupis peetav mäng  annab võidu puhul tabelisse 3 punkti, viigi korral 1 punkti ning kaotuse korral 0 punkti.

Alagrupis võrdsete punktide korral määrab lõpliku paremuse:

 1. omavaheline mäng
 2. üldine väravatevahe
 3. löödud väravate arv
 4. distsiplinaarkaristused:
  1. mängudest loobumine, tulemuse tühistamine
  2. punased kaardid
  3. kollased kaardid
 5. loos

Play-off süsteemis mängitakse Saku Spring 2020 turniiril välja kõik kohad. Iga vanuseklassi kohamängude süsteem tehakse korraldajate poolt teatavaks 1 nädal enne turniiri algust.

VII Penaltid

Play-off’is (kohamängudes) ja finaalis viiki jäänud mängudele järgnevad mänguaja lõppedes kohe penaltid. Lisaaega turniiri mängudes ei rakendata.

Vanuseklassides löödavate penaltite arv:

 • Poisid 2007, 2008, 2009, 2010 ja 2011, t  – 3 penalti
 • Poisid 2005, 2006, tüdrukud 2004/2005 – 5 penaltit
 • Tüdrukud 2006/2007 ja 2008/2009  – 3 penalti
 • Tüdrukud 2004/2005 – 5 penaltit

VIII Protest

Protest on suunatud mängutulemuse kehtivuse vastu.  Protest põhineb mõne mängija osalemise õigustatusel,  reeglite olulisel rikkumisel kohtuniku poolt või mõnel muul vahejuhtumil, mis mängutulemust mõjutas.

Protesti peab esitama kirjalikult meeskonna esindaja (isik, kes on määratud registreerimislehel võistkonna juhiks) poolt, mitte hiljem, kui 30 minutit peale protestitava mängu lõppu.
Üldine protest kogu vastasmeeskonna vastu ei ole aktsepteeritud.
Protesti esitamine kollase või punase kaardi näitamise vastu või pärast kahe kaardi näitamist mänguväljakult eemaldamise vastu on lubatud ainult juhul, kui kohtunik eksis vastava mängija isiku suhtes.
Protesti menetlemise tasu on 75 EUR.  Summa tagastatakse täies ulatuses, kui protest rahuldatakse.

IX Žürii

Võimalikud erimeelsused ja protestid lahendab 3-liikmeline žürii. Žürii koosneb turniiri peakohtunikust ja kahest turniiri peakorraldajast.
NB! Žürii lõplik otsus edasikaebamisele ei kuulu!

X Kohtunikud

Kõik kohtunikud on tunnustatud Eesti Jalgpalli Liidu poolt või turniiri peakohtuniku poolt.

XI Loobumiskaotused

Kui väljakul ei ole vähemalt 7 mängijat (vanusegrupid 2004, 2005, 2006) ja 5 mängijat (vanusegrupid 2007, 2008, 2009, 2010) 5 minutit peale ametliku mänguaja algust, kantakse turniiri tabelisse +/- kaotus.

XII Auhinnad

2004, 2005, 2006, 2007, 2008 ja 2009, 2010 ja 2011 vanusegruppides autasustatakse I, II ja III koha saavutanud võistkondi karikate ja medalitega.

2012 ja 2013 vanuseklassis kohti välja ei mängita ning kõiki osalevaid mängijaid autasustatakse medaliga.

XIII Meditsiin/arstiabi

Jalgpalliturniiri Saku Spring 2020 korraldajad ei võta vastutust jalgpalliturniiri ajal tekkivate vigastuste eest. Võistkondadel on kohustus ise tagada tekkivate mängutraumade olukordade lahendamine.
Võimalusel abistavad jalgpalliturniiri korraldajad meditsiiniliste oskustega.

XIV Hoiatused ja eemaldamised

Mänguväljakult eemaldatud mängija on diskvalifitseeritud üheks järgmiseks antud turniiril Saku Spring 2020 peetavaks mänguks!
NB! Mängu teenindaval kohtunikul on õigus nõuda diskvalifitseeritud mängijale karmimat karistust. Kohtunik peab esitama vastava kirjaliku avalduse turniiri peakohtunikule, kes teeb lõpliku otsuse. Turniiri peakohtuniku langetatud otsus on lõplik ja ei kuulu edasikaebamisele.
Otsusest antakse teada võistkonna esindajale, kes on märgitud registreerimislehel antud lahtrisse.

XV Ausa mängu tunnustamine

Ausa mängu tunnustamiseks soovitatakse mängijatel ülerivistuse järel, enne mängu algust ning pärast mängu lõpuvilet kätelda vastasmängijate ja kohtunikuga.

XVI Garantii

Jalgpalliturniiril Saku Spring 2020 osalemine kinnitab, et võistkond on teadlik kõikidest turniiri poolt kehtestatud reeglitest.

XVII Mängupallid

Saku Spring 2019 kannavad kõik turniirimängudes kasutatavad pallid märget “FIFA APPROVED” või “FIFA INSPECTED”.

XVIII Turniiril võistkonna registreerimine

Turniirile saabudes on kohustatud kõik võistkonnad esitama enne oma esimest võistlusmängu täidetud registreerimislehe turniiri korraldajatele. Võimalusel saab esitada allkirjastatud registreerimislehte e-posti teel aadressile info@sakucup.eu

Turniiril ei tohi osaleda mängijaid, keda pole registreerimislehel üles antud. Võistkondadel ei ole lubatud  turniiri käigus lisada registreerimislehele mängijaid juurde.

XIX Mängu alustamine ja sellega kaasnevad reeglid

Võistkond on kohustatud olema 5 minutit ennem väljakul, kus nende mäng aset leiab.
Ühevärviliste võistlusvormide puhul vahetab särgid teisena märgitud võistkond või kasutab veste.
Vestid tagatakse turniiri korraldaja poolt.
Võistkonna suurus poiste vanuseklassides 2004, 2005 ja 2006 on 20 mängijat
Võistkonna suurus poiste vanuseklassides 2007, 2008, 2009 ja 2010 on 16 mängijat
Võistkonna suurus poiste vanuseklassides 2011, 2012 ja 2013 on 12 mängijat

XX Eriolukord, turniiri korraldus

Turniiri žüriil on õigus teha mängukohtades ja –aegades muudatusi, kui seda peetakse vajalikuks ning kui vältimatu sündmus seda nõuab!

NB! Turniiri korraldajad ei vastuta turniiril toimuvate varguste eest!

Scroll Up